Jawapan

2016-09-02T02:36:58+08:00
-memberi khusus insentif kepada petani baru
-menjalankan kempen dengan menerangkan kepentigan pertanian
-memberikan bantuan modal melalui agensi-agensi yang terlibat
-pengalakkan oleh kerajaan melalui program berbentuk keusahawanan petani moden
2 2 2