Jawapan

2016-09-02T22:29:53+08:00
Amalan menjagakemudahan  awam menjadi tanggungjawab kita. Antaranyatermasuklah  mengepam air setelahmenggunakantandas. Amalan ini akan dapatmenghindarkan  bau yang tidakmenyenangkan  dan tandas akan kelihatan bersih.Selain itu, tabiat membuang sampah merata-rata tempat akanmenyebabkankeadaan persekitaran menjadi kotor. Sudah tentu orang ramai yangmenggunakankemudahan  awam tersebut berasa tidak selesa.Kita juga dilarang menconteng kemudahan awam, contohnya pada dinding,papan tanda, perhentian bas, tandas, dan pondok telefon. Ini akanmenimbulkanpandangan negatif dalam kalangan pelancong asing terhadap rakyat tempatan. Akhir kata, kemudahan awam ialah hak semua orang. Oleh itu, sebagai anggotamasyarakat yang bertanggungjawab, kita sepatutnya menjaga kemudahan awam yangdisediakandemi kepentingan bersama

1 5 1