Jawapan

2016-09-04T19:11:39+08:00
Konsep Pencemaran Udara dan JerebuPencemaran udara merujuk kepada kehadiran satu atau lebih bahan pencemar seperti gas-gas,habuk, bahan berbau, zarah, debu dan sebagainya di dalam ruang atmosfera yang mana ia bolehmengubah kuantiti, kualiti dan sifat atmosfera tersebut dan akhirnya memberi kesan negatif samadakepada manusia, tumbuhan, binatang serta persekitaran fizikal sesuatu kawasan.
Jerebu ditakrifkan sebagai partikel-partikel yang terampai di ruang atmosfera dalam kepekatan yangtinggi. Partikel terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca yang kering dan udaranya yang stabilyang menghasilkan satu lapisan kabus yang menyeliputi ruang atmosfera di sesuatu kawasan.Partikel-partikel ini boleh menyerak dan menyerap cahaya matahari lantas menyebabkan keadaansekelilingnya menjadi kabur dan kurang jelas.Pencemaran Udara dan JerebuTahap Kualiti udaran dan Kesihatan ManusiaSkala Indeks IPUStatus Kualiti Udara0 – 50Baik51 – 100Sederhana101 – 200Tidak sihat201 – 300Sangat tidak sihat301 - 500BerbahayaLebih daripada 501Darurat boleh diisytiharkan
Bahan-bahan pencemaran udara boleh dibahagikan kepada :1. Bahan-bahan pencemar peringkat pertama.Terdiri daripada bahan-bahan yang dikeluarkan secara terus menerus oleh sumber-sumber yangboleh dikesan.2. Bahan-bahan pencemar peringkat kedua.Bahan-bahan yang dikeluarkan hasil daripada interaksi di antara dua ataupun lebih bahan-bahanpencemar peringkat pertama ataupun hasil daripada reaksi dengan komponen-komponen atmosferasama ada diikuti atau tidak oleh kesan fotokimia.