Ini ialah salah ejaan sekarang mau


2. Media massa merupakan satu wadah komunikasi yang berkesan untuk menyalurkan pelbagai-bagai maklumat kepada masyarakat.Andai kata kalau kita lihat pada ini,media massa telah digunakan secara meluas.Hal ini dikatakan demikian kerana media massa berfungsi untuk penyebar maklumat kapada masyarakat secara komprehensif.Selain itu,media massa berperanan mendidik masyarakat di dalam mempelajari sesuatu perkara dan membuka minda mereka untuk mengetahui sesuatu perkara dengan lebih mendalam.

3. Aktiviti sukan dapat memupuk perpaduan di antara kaum. Semasa bersukan kanak-kanak dan remaja berbilang bangsa dapat berinteraksi dan saling faham-mamahami antara sama satu lain. Aktiviti sukan juga dapat mengisi masa lapang kita dari terjebak dalam gejala negatif. Dengan ini,remaja dapat menghindari diri daripada gejala negatif seperti merokok dari vandalisme.

2 dan 3 ialah salah tatabahasa ini pun sekarang mau

2

Jawapan

2016-09-05T15:35:34+08:00
Ejaan:1)terseksa
2)tersohor 3)kerenah 5)profesional 7)sesi
2016-09-05T19:34:27+08:00
Dalam gambar - 1)tersiksa = terseksa....2)tersuhur = tersohor...3)karenah = kerenah...4)obisiti = obesiti...5)professional = profesional...6)analisi = analisis...7)sessi = sesi...8)warga negara = warganegara............soalan - 2)pelbagai - bagai = pelbagai / berbagai - bagai....penyebar = menyebar....di dalam = dalam...3)di antara = antara...saling faham - memahami = saling faham / faham - memahami....