Jawapan

2016-09-07T17:41:44+08:00
61829293393837372829101010w3iemsmsksowjsns sks
2016-09-08T19:07:13+08:00
-karangan yang gramatis
-penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan tema
-penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan jenis karangan
-penyampaian atau persembahan yang jelas  dan menarik untuk dibaca.pengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayat yang gramatis bertetapan dengan tema