Jawapan

2016-09-05T20:39:33+08:00
Tamadun dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu mudun atau madain atau madana.Madana membawa 2 maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar manakala  dalam bahasa Inggeris tamadun di sebut civilization yang berasal dari bahasa Greek iaitu citivas  yang bermaksud bandar .Menurut pandangan sarjana Barat ,contohnya Gordon Childe,mereka mementingkan pencapaian lahiriah berbanding pencapaian rohaniah dan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun.oleh itu,masyarakat bandar menganggap kehidupan mereka bertamadun kerana di bandar pencapaian lahiriah lebih tinggi berbanding kehidupan masyarakat di luar bandar.