Jawapan

2016-09-05T20:48:57+08:00
Cukai menjadi salah satu devisa negara yang berguna bagi pembangunan bangsa, jadi sedikit banyaknya cukai dapat mempengaruhi devisa atau pendapatan negara

cka jga dgunakan untk memperuntukkan dana bagi menyediakan infrastruktur asas seperti membina jalan yang menghubungkan kampung, pekan dan bandar dengan kawasan sekitarnya, dan membolehkan aktiviti perdagangan berlaku antara kawasan-kawasan tersebut.
2016-09-05T20:51:21+08:00
Cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara memperolehi hasil atau pendapatan.

Hasil daripada cukai ini digunakan oleh sesuatu kerajaan itu untuk mentadbir dan mengurus negara dan juga bagi perbelanjaaan membangunkan negara.

Cukai yang dikutip ini dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, pembangunan fizikal dan infrastruktur seperti jalan raya, hospital, sekolah, tujuan membangunkan ekonomi, tujuan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi.