Jawapan

2016-09-06T18:19:32+08:00
★ Rumus untuk mencari faktor skala, k ialah :

         Panjang imej
k =  -----------------------
        Panjang objek

*Ingatlah PIPO sahaja agar lebih mudah ingati rumus panjang imej per panjang objek untuk cari faktor skala.

Di sini, objek ialah tiang itu dan imej ialah bayang-bayangnya yang terbentuk.

Dalam gambar, jarak imej dari pusat ialah 6 + 2 = 8m
Jarak objek dari pusat ialah 2m.

k = 8/2 = 4
∴ Faktor skala pembesaran ialah 4.

★ Untuk mencari panjang objek, panjang imej dibahagikan dengan 4,
Panjang objek = 1.2m ÷ 4 = 0.3m
∴Tinggi tiang = 0.3m