A) Jelaskan perubahan yang berlaku sehingga tercetusnya revolusi perindustrian di Britain. (6m)

B) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan pengenalan teknologi semasa revolusi perindustrian. (6m)

C) Huraikan 4 kesan revolusi perindustrian terhadap perkembangan ekonomi dunia. (8m)

D) Apakah langkah Britain utk membela dan memperbaiki nasib pekerja kilang. (8m)

1

Jawapan

2016-09-08T05:38:14+08:00
Umumnya, revolusi perindustrian bermaksud proses perubahan sebuah ekonomi yang mudah kepada satu ekonomi yang kompleks. Revolusi perindustrian berlaku dalam 2 tahap iaitu tahap pertama berlaku di England pada tahun 1760 hingga tahun 1860. Manakala tahap kedua pula revolusi perindustrian telah berkembang ke bahagian barat benua Eropah, Amerika Syarikat, Rusia dan Jepun antara tahun 1860-an hingga tahun 1914.