Jawapan

2016-09-08T05:15:12+08:00
Peranan Kerajaan

Kerajaan juga mempunyai tanggungjawab melindungi hak dan kepentingan pengguna. Usaha kerajaan untuk melindungi pengguna adalah dengan cara berikut:

1.Menggubal undang-undang

Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982)Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pindaan 1983)Akta Kawalan Harga 1946 (Pindaan)Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pindaan 1973)Akta Timbang dan Sukat 1972Peraturan-peraturan Makanan 1985Akta Sewa Beli 1967Akta ElektrikAkta Label 1980Akta Mutu Alam Sekitar 1974

2. Menguatkuasakan undang-undang

Kerajaan juga telah menggunakan kementerian dan agensi tertentu untuk menguatkuasakan undang-undang dan akta berkaitan pengguna. Antaranya ialah:

Bahagian penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memastikan akta yang digubal dipatuhi serta mengawal peniaga daripada melakukan penyelewenganKementerian Kesihatan bertugas memastikan kebersihan diamalkan di kedai mahupun di tempat pengeluar terutamnya pengeluar makanan. Kementerian juga memastikan ubat-ubatan yang dikeluarkan selamat digunakan dan makanan yang dijual tidak beracun dan berbahayaKementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar berusaha meningkatkan kualiti alam sekitar melalui langkah pencegahan, pengurangan dan pengawalan pencemaranInstitut Piawaian dan Penyelidikan Malaysia (SIRIM) bertanggungjawab memastikan barang yang dikeluarkan adalah berkualiti dan selamat digunakanBahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab mengeluarkan logo “Halal” bagi memastikan barangan makanan dan kosmetik yang dikeluarkan tidak mengandungi bahan yang haram digunakan oleh umat islam

3. Menyelaraskan kepentingan pengguna

Kerajaan telah menubuhkan Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) pada tahun 1973 untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang kawalan bekalan barang dan harga, mengkaji dan menilai amalan perniagaan, mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah pengguna dan menerbitkan majalah serta risalah yang bertujuan menyebarkan maklumat terkini kepada pengguna. Anggota Majlis Pengguna terdiri daripada wakil kerajaan, persatuan pengeluar, kesatuan pelajar, pertubuhan belia dan orang perseorangan.