Jawapan

2016-09-09T19:34:38+08:00
Contohnya dalam pembelian barangan.

Katakan harga sekotak air susu ialah x.
Katakan harga sekotak air Milo ialah y.

Ali membeli 3 kotak air susu dan 5 kotak air Milo. Jumlah yang dia perlu bayar ialah RM21.

Kita tidak tahu nilai x dan y berapa. Tetapi jika kita ada satu lagi persamaan yang melibatkan x serta y, kita dapat hubungkan perkaitan itu dan selesaikan menggunakan kaedah penyelesaian serentak. 

Abu membeli 1 kotak air susu dan 2 kotak air Milo. Jumlah yang dia perlu bayar ialah RM8.

Daripada situasi di atas, bentukkan persamaan pertama dan kedua.

3x + 5y = 21
x + 2y = 8

*Daripada persamaan kedua,
x = 8-2y

* Masukkan ungkapan x tadi ke dalam persamaan pertama.
3(8-2y) + 5 = 21
24 - 4y + 5 = 21
29 - 4y = 21
4y = 29 - 21
4y = 8
y = 2

* y ialah harga sekotak air Milo, dan sudah terbukti harganya ialah RM2. Untuk mencari nilai x, masukkan nilai y dalam ungkapan x tadi.

x = 8 - 2y
   = 8 - 2(2)
   = 8 - 4
   = 4

Maka harga sekotak air susu, x ialah RM4. Harga sekotak air Milo, y ialah RM2.

1 3 1