Jawapan

2016-09-09T16:09:43+08:00
* tukarkan nombor bercampur kpd pecahan x wajar dahulu...
25/2×7/2×19/2=415 5/8
Eh im sorry actually my question is 12 1 per 2 x 3 1 per 2 x 9 1 per 2 is the question of index btw thank you fpr answering that question
oh.. sorry
:(
2016-09-10T08:50:24+08:00
  12¹/₂ × 3¹/₂ × 9¹/₂
= √(12) × √(3) × √(9)
= √(12×3×9)
= √324
= 18

Jika anda tidak tahu punca kuasa bagi 324, anda boleh gunakan kaedah mencerakinkan nombor.

  12¹/₂ × 3¹/₂ × 9¹/₂
= √(12) × √(3) × √(9)
= √(12×3×9)
= √(36 × 9)       ---> 36 cerakinkan kepada 4 × 9
= √(4 × 9 × 9)   ---> 4 menjadi 2², 9 menjadi 3²
= √(2² × 3² × 3²)   ---> kuasa dua & punca kuasa dua membatalkan 1 sama lain
= 2 × 3 × 3
= 6 × 3
= 18