Jawapan

Jawapan Paling Bijak!
2016-09-10T19:58:34+08:00
1. W mempunyai susunan elektron 2.6. Ia ialah atom yang tidak stabil dan perlukan 2 lagi elektron untuk mencapai susunan stabil yakni oktet. W bergabung dengan W akan membentuk sebatian kovalen ikatan ganda dua. Maka W + W ---> W₂. Satu atom W berkongsi 2 elektron dengan 1 atom W untuk mencapai susunan oktet. Sebatian kovalen ini juga dipanggil sebagai molekul W₂.

2. X mempunyai susunan elektron 2.8.2. Ia perlu menderma 2 elektron untuk menjadi ion bercas positif, kation. Y pula mempunyai susunan elektron 2.8.7. Ia perlu menerima 1 elektron untuk menjadi ion bercas negatif, anion. Maka satu atom X menderma 1 elektron kepada 2 atom Y masing-masing. X akan mencapai susunan 2.8 yang stabil setelah menderma 2 elektron manakala setiap atom Y mencapai susunan 2.8.8 yang stabil setelah menerima 1 elektron masing-masing. Sebatian ionik terbentuk iaitu XY₂.
X + 2Y ---> XY₂
1 5 1