Jawapan

2016-09-10T21:51:23+08:00
Kuadratik nama datang dari "quad" makna persegi, kerana pembolehubah mendapat kuasa dua (x^2).

Ungkapan kuadratik ialah ungkapan yang berbentuk
ax^2+bx+c
di mana a, b dan c ialah pemalar , a≠0 dan x ialah anu

Nota: Huruf "x" adalah berubah-ubah atau tidak diketahui (anda tidak tahu keadaan ini)

Pemfaktoran Ungkapan Kuadratik

Berikut adalah beberapa contoh ungkapan kuadratik:

1. x ²

2. z ² + 3 z,

3. 2 x ² + 3 x - 5,

Apabila ungkapan kuadratik difaktorkan , ia ditulis sebagai hasil darab dua faktor.
Ini adalah bagaimana untuk memfaktorkan ungkapan kuadratik ini:

Contoh 1: x ²

Menulis sebagai produk: x(x)

Contoh 2: z ² + 3 z

Mengambil z daripada sebagai faktor yang sama: z (z + 3)

Contoh 3: 2 x ² + 3 x - 5

Ungkapan ini boleh difaktorkan jika sebutan di tengah: 3 x,
digantikan dengan ungkapan yang setaraf: - 2 x+ 5 x,
seperti ini:

2 x ² - 2 x + 5 x - 5

Selepas melakukan ini, dua ungkapan pertama dan dua boleh difaktorkan menjadi

2 x (x - 1) + 5 (x - 1)

Kini, terdapat hanya dua ungkapan, dan ada faktor sepunya: (x - 1), ungkapan boleh difaktorkan lagi, seperti ini:

(x - 1) (2 x + 5)

Persamaan Kuadratik
x^2+5x+6=0
Bentuk Am persamaan kuadratik kelihatan seperti ini:

ax^2 + bx + c

Menyelesaikan Persamaan Kuadratik

Persamaan kuadratik boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Berikut merupakan beberapa contoh penyelesaian persamaan kuadratik

Contoh 1: (x + 2) (x - 3) = 0.
(x + 2) (x - 3) = 0
x + 2 = 0 atau x - 3 = 0
x = -2 atau x = 3
Penyelesaian x = -2, 3

Contoh 2; x2 - 3x - 4 = 0.
Ini salah satu faktor mudah:
x2 - 3x - 4 = 0
(x + 1) (x - 4) = 0
x + 1 = 0 atau x - 4 = 0
x = -1 atau x = 4
Penyelesaian x = -1, 4

Contoh 3: x2 - 4 = 0.
x2 - 4 = 0
(x + 2) (x - 2) = 0
x + 2 = 0 atau x - 2 = 0
x = -2 atau x = 2
Penyelesaian x = ± 2
1 5 1
wwwah........terima kasih kerana menjawab soalan saya
wwwah........terima kasih kerana menjawab soalan saya.....saya selalu sangat jumpa soalan ini...tetapi sukar untuk buat....saya akan cuba ....dan trima kasih atas penerangan di atas....sangat berguna....(^_^)
ur welcum... :)