Jawapan

2016-09-11T20:04:10+08:00
Haba yang diserap akan bertambah panas sesuatu objek.
2016-09-11T20:26:03+08:00
★Pengertian pernyataan itu adalah seperti berikut :

Semakin panas sesuatu objek, semakin banyak haba yang AKAN dibebaskan ke persekitaran. Hal ini kerana keseimbangan terma berlaku antara objek dengan persekitaran di mana haba dari objek dipindah ke persekitaran, sehinggalah kedua-dua suhu objek dan persekitaran mencapai keseimbangan terma (suhu sama). 

Contohnya air dalam bekas A panas, bersuhu 45ºC manakala air dalam bekas B sejuk, bersuhu 25ºC. Apabila dicampurkan, haba air daripada bekas A dibebaskan kepada air daripada bekas B. Sehinggalah keseimbangan terma tercapai iaitu ketika kedua-dua suhu mencapai suhu 35ºC.

45ºC - 10ºC = 35ºC
Air daripada bekas A membebaskan haba dalam sukatan suhu 10ºC kepada air dalam bekas B, maka suhunya menurun sehingga 35ºC.

25ºC + 10ºC = 35ºC
Air daripada bekas B tadi menerima haba daripada air dalam bekas A dalam sukatan suhu 10ºC, maka suhunya bertambah sehingga 35ºC.

Apabila kedua-duanya sudah mencapai suhu yang sama, maka tiada pemindahan haba bersih sama ada penyerapan atau pembebasan. Ertinya kadar pemindahan haba dari A ke B sama dengan kadar pemindahan haba dari B ke A.

- Jika suhu yang lebih tinggi digunakan dalam contoh ini, kan lebih banyak haba yang dibebaskan dari yang panas ke yang lebih sejuk. Harap-harap penerangan ini jelas. 

★ Sesuatu objek menjadi semakin panas APABILA menyerap lebih banyak haba. Ini merujuk kepada proses sebelum objek itu menjadi panas. Penerangan di atas pula merujuk kepada proses yang berlaku selepas objek menjadi panas, iaitu ia akan membebaskan haba (tiada objek yang kekal panas jika tidak terus dipanaskan, ia akan lama-kelamaan menjadi sejuk kerana haba dibebaskan).

● Memang ayat yang anda nyatakan itu tidak dapat memberikan keterangan kepada pembaca. Jika ayat itu adalah daripada buku, saya memang tidak hairan.

Maka, ayat yang sepatutnya ialah :
Semakin panas sesuatu objek bermakna semakin banyak haba yang diserap untuknya menjadi panas dan semakin banyaklah haba yang akan dibebaskan sesudah pemanasan.
1 5 1