Jawapan

2016-09-12T09:16:22+08:00
1. Menyediakan kemudahan bekalan air dan elektrik bagi kesenangan hidup.
2. Mendirikan sekolah sebagai pusat pendidikan untuk meningkatkan taraf intelektual mereka.
3. Membangunkan hospital sebagai pusat rawatan.
4. Menyediakan teknologi moden kepada mereka seperti telefon bimbit agar jurang digital antara mereka dengan penduduk bandar tidak besar
5. Memperkenalkan alatan pertanian moden kepada mereka untuk meningkatkan hasil tanaman
2016-09-12T14:35:39+08:00
Membelkalkan makanan,membekalkan pakaian,membekalkan elektrik dan memberikan tepat pelindungan.