Jawapan

2016-09-13T15:02:00+08:00
Pembandaran ialah tempat luar bandar ke bandar untuk pendidikan dan peluang pekerjaan
2016-09-14T14:18:15+08:00
Sumber kamus dewan :
Pembandaran/urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya.