Jawapan

2016-09-13T15:54:13+08:00
Http://sarahcikgusejarah.blogspot.my/2013/10/zaman-gelap.html

Zaman GelapZaman Gelap-       Maksud Zaman Gelap-       Ciri-ciri Zaman Gelap ( politik, ekonomi dan sosial )-       Persamaan Zaman Gelap dengan Masyarakat Feudal Melayu-       Cara menghidari berlakunya kemunduran negara / masyarakat
ZAMAN GELAP DI EROPAH                                                 a)         Maksud Zaman GelapEropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rommerupakan peringkat awal zaman PertengahanEropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuanEropah mengalami kemorosotan dalam perdaganganEropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaranb)         Ciri-ciri zaman gelap
Politik
·         Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah·         Berlaku huru-hara·         Kemunculan golongan Baron·         Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah·         Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah·         Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah·         Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah·         Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja·         Pembentukan sistem feudal ·         Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak rajaa·         Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana
Ekonomi
·         Kegiatan ekonomi terhad ·         Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar·         Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh·         Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam·         Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian·         Perniagaan secara kecil-kecilan·         Perniagaan meneerusi sistem tukar barang·         Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad
Sosial
·         Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah·         Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan·         Kemerosotan kehidupan perbandaran·         Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan
c)         Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan ( Perubahan- perubahan )
Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universalGereja menjadi ejen penyatuanPeningkatan aktiviti pertanianKemunculan perdaganganKemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan FlorenceLahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankanStatus sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyatParlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyatWujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah
d)         Persamaan  sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional

Raja menjadi penaung dalam negaraRaja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlakRaja mempunyai pembesar-pembesarPembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istanaPembesar memberi khidmat kepada rajaRakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar
2016-09-14T12:55:37+08:00
Zaman gelap adalah zaman yang tidak akan maju