Jawapan

2016-09-13T21:55:32+08:00
Usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan Lestari. Pengenalan Menurut kamus edisi yang keempat Lestari membawa maksud adalah tidak berubah-ubah, kekal, tetap. Yakni apabila membincangkan hal melestarikan maka membawa maksud menetapkan dan mengekalkannya sebagai contoh hutan. Sementara kelestarian itu sendiri merujuk kepada keadaan sebagai contoh hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau terpelihara. Akhir sekali kata pelestarian pula membawa maksud perlindungan daripada kemusnahan. Di antara usaha-usaha dalam mewujudkan petempatan lestari : 1. Gotong-royong Pentingnya sikap gotong-royong ini diamalkan oleh orang ramai bukan sahaja kerana dapat menguntungkan mereka, tetapi boleh juga menguntungkan masyarakat. Ini adalah kerana mereka boleh menyalurkan ilmu yang dipelajari kepada masyarakat setempat. Secara tidak langsung, usaha ini akan dapat membantu membina semangat kejiranan dan menguatkan perpaduan di kalangan anggota masyarakat, tidak kira di desa ataupun bandar . Mengekalkan keadaan petempatan melalui aktiviti gotong royong semestinya perlu penekanan kepada aspek sosial dan kemanusiaan.Guna tenaga sumber manusia yang sedia ada berpotensi untuk digembeling bagi menjayakan lagi setiap projek gotong- royong yang dirancang dan dilaksanakan. Masyarakat yang kian peka terhadap isu semasa seperti masalah kebersihan kawasan setempat, kes-kes pencemaran sudah pasti akan mengambil tahu dan bersedia untuk bekerja sama dalam menangani masalah tersebut daripada terus berlarutan. Pemimpin-pemimpin berwawasan, matang dan beretika mampu menggerakkan kumpulan masyarakat ini dalam mencapai sesuatu objektif pemtempatan lestari. Pegawai-pegawai di peringkat daerah yang berpengetahuan, berkemahiran dan ikhlas dalam menjalankan tugas seharusnya boleh merancang, mengawasi dan melaksanakan projek-projek gotong royong untuk kebaikan masyarakat setempat, rakyat dan negara umumnya
1 5 1
2016-09-14T12:49:52+08:00
Mengeratkan sillaturahim antara satu sama lain