Jawapan

2016-09-13T23:36:18+08:00
1per2,×20=10cm
1per2×40=20cm
10cm+20cm=30
2016-09-14T02:00:21+08:00
Aplikasikan hukum trigonometri bagi soalan ini.
Dalam sebuah segi tiga sama kaki, semua sudut pada bucu ialah 60º.

Andaikan garis putus-putus itu adalah dari A ke D. D ialah titik tengah garis BC.

Pisahkan segi tiga itu pada garis AD. Anda akan mendapat segi tiga ACD dan ADB.

Bagi segi tiga ACD, tuk mencari panjang CD anda perlu kaitkan dengan hukum trigonometri :
tan(60º) = 20 / CD
CD = 20 / tan(60º)
      = 11.547cm

CD = DB,
Maka DB juga 11.547cm
Hasil tambahnya ialah panjang C ke B, iaitu dua kali 11.547cm :
11.547cm × 2 = 23.094cm

Itu ialah sebuah segi tiga sama kaki, bermakna panjang AC = CB = BA
Maka perimeternya :
3 × 23.094cm = 69.282cm

★ Info tambahan
- Membuktikan panjang setiap sisi adalah sama dalam segi tiga itu
Kita sudah tahu panjang CB ialah 24.094cm. Panjangnya sama dengan panjang AC dan BA. Untuk membuktikan ini benar kita boleh cari panjang hipotenus AC pada segi tiga ACD.
sin(60º) = 20 / AC
AC = 20 / sin(60º)
      = 23.094cm   ---> Terbukti