Elly, Joy dan Rani masing-maisng melabur sebanyak RM 15 000, RM 24 000 dan RM 9 000 dalam sebuah butik. Selepas satu tahun, mereka membahagikan keuntungan yang diperoleh mengikut nisbah pelaburan mereka. Keuntungan yang diperoleh oleh Joy adalah RM 8 000 lebih daripada Rani. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh butik ini.

2

Jawapan

2016-09-13T23:29:19+08:00
Jawapan Paling Bijak!
2016-09-14T02:21:47+08:00
    Elly   :    Joy    : Rani
15,000 : 24,000 : 9,000

Anda boleh terus buangkan digit 000 untuk memudahkan pengiraan nisbah tanpa menggunakan kalkulator.

15 : 24 : 9
Faktor sepunya terbesar ialah 3. Bahagikan kesemuanya dengan 3.
5 : 8 : 3

Keuntungan dibahagi mengikut nisbah pelaburan mereka.
Joy pula mendapat RM 8,000 lebih daripada Rani.
Di sini, katakan k ialah pemalar yang menjadikan nilai nisbah kepada nilai sebenar.

8k = 3k + 8,000
8k - 3k = 8,000
5k = 8,000
k = 8,000 / 5
   = 1600

Maka pemalar bagi nisbah ini ialah RM1,600. Juga bererti bagi nilai 1 dalam nisbah, ia bersamaan dengan RM1,600.

Untuk mencari hasil keuntungan, tambahkan kesemua jumlah wang yang diperoleh daripada hasil keuntungan :

(5 × 1,600) + (8 × 1,600) + (3 × 1,600)
= 8,000 + 12,800 + 4,800
= 25,600

∴Jumlah hasil keuntungan ialah RM25,600.

Atau pun guna cara yang lebih mudah :
(5 + 8 + 3) × 1,600
= 16 × 1,600
= 25,600

∴ Jumlah hasil keuntungan = RM25,600
3 5 3