Jawapan

2016-09-14T12:34:40+08:00

AMBUTAN Hari Keluarga Kebangsaan 2013 yang berlangsung serentak di keempat-empat daerah telah disambut dengan penuh keceriaan dan semangat kekeluargaan. Setiap ahli keluarga dari segenap lapisan masyarakat di negara ini tidak melepaskan peluang menyertai acara sambutan berkenaan. Hari Keluarga Kebangsaan yang disambut pada setiap hari Ahad minggu pertama sejak 2012 ini menjadi wadah dalam menanamkan kesedaran akan pentingnya peranan institusi keluarga dalam menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara.

Kita bersyukur setiap aktiviti yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sebagaimana yang dirancang.

Pengisian Hari Keluarga Kebangsaan mencakupi aktiviti keagamaan, kesukanan, kemasyarakatan dan riadah.

Dari sudut aktiviti keagamaan misalnya, acara sambutan didahului dengan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah , Sembahyang Sunat Hajat, bacaan Surah Yaa Siin, bertahlil dan doa kesyukuran yang diikuti dengan Sembahyang Fardu Subuh dan Kuliah Subuh pada hari berikutnya di semua masjid dan surau dengan penumpuan di masjid-masjid utama di seluruh negara.

Pengisian aktiviti seumpama ini setentunya dapat mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan berlandaskan ajaran agama Islam selaras dengan falsafah negara Melayu Islam Beraja.

Pada umumnya, keluarga bahagia dan harmoni ialah keluarga yang disulami dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang merupakan fitrah semula jadi manusia yang tidak mengenal waktu, jarak, tempat dan pangkat. Memetik Khutbah Jumat yang lepas, Islam sememangnya menekankan sifat kasih sayang khususnya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, bahagia dan penuh kasih sayang. Bagi memperolehi kasih sayang yang sebenar dalam kehidupan berkeluarga, seluruh anggota keluarga hendaklah sentiasa saling hormat menghormati serta bantu-membantu di antara satu sama lain. Dengannya keluarga penyayang dan harmoni akan dapat diwujudkan.

Seperkara yang kita sedari ialah pengharmonian keluarga perlu sederap dengan pembangunan pesat negara. Dalam mendepani cabaran semasa, gejala sosial yang berlaku perlu ditangani segera kerana peningkatan gejala sosial akan membebankan negara dan sekali gus memberi impak kepada penurunan generasi cemerlang.

Dan lebih membimbangkan lagi jika hal ini berlaku dalam kalangan tunas bangsa yang bakal mewarisi masa depan negara. Di sinilah institusi keluarga yang kukuh dan harmoni berperanan dalam membentuk generasi cemerlang yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara pada masa hadapan.

Tidak dinafikan bahawa kebahagiaan merupakan impian bagi setiap keluarga. Namun ianya hanya tinggal impian yang tidak akan menjadi kenyataan sekiranya tanggungjawab terhadap keluarga diabaikan. Sebaliknya, pengabaian tanggungjawab ini hanya akan mengundang masalah sosial yang tidak berkesudahan.

Dengan demikian, setiap ahli keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing yang perlu ditunaikan. Meluangkan masa berkualiti, saling menghargai dan menghormati, mengelakkan konflik dan memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga merupakan antara resepi membina sebuah keluarga bahagia.

Keluarga bahagia akan melahirkan masyarakat yang hidup harmoni dan sejahtera. Masyarakat sedemikian pula akan menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran negara. Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan Ke-2 bertemakan 'Keluargaku Harapanku' menghendaki kita untuk memahami akan nilai kasih sayang dan tanggungjawab terhadap keluarga dalam membentuk sebuah masyarakat dan negara yang harmoni dan sejahtera.

1 5 1
2016-09-14T19:29:13+08:00