Jawapan

2016-09-14T12:26:35+08:00
Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam membekalkan sumber protein yang utama dan termurah di Asia Tenggara dan dunia umumnya. Perkara ini jelas tergambar melalui kajian yang dilakukan oleh Food and Agriculture Organisation (FAO) yang mendapati bahawa satu billion orang penduduk di negara-negara Asia sangat bergantung kepada sumber perikanan sebagai sumber protein utama mereka. Kajian itu juga menjelaskan bahawa kira-kira 60 peratus daripada penduduk dunia telah menjadikan sumber perikanan sebagai sumber protein utama.1 Keadaan ini juga tidak terkecuali dengan Negara Brunei Darussalam (NBD) yang menjadikan sumber perikanan sebagai sumber protein utama dan termurah. Purata anggaran setahun keperluan sumber perikanan di NBD adalah melebihi 15,000 tan metrik yang sekali gus telah menjadikan NBD antara negara yang mempunyai keperluan sumber perikanan per kapita yang tertinggi di rantau ini iaitu sekitar 45 kilogram setahun. Dalam rangka memenuhi permintaan sumber perikanan tersebut, NBD telah melaksanakan beberapa langkah untuk membangunkan perusahaan perikanannya melalui tiga sektor iaitu sektor tangkapan, akuakultur dan pemerosesan. Daripada ketiga-tiga sektor tersebut, sektor tangkapan merupakan sektor terpenting apabila 93 peratus daripada keseluruhan pengeluaran sumber perikanan terhasil daripada sektor ini. Kertas kerja ini akan membincangkan tentang pembangunan perusahaan perikanan di NBD dengan memberi fokus kepada sektor tangkapan. Untuk meneliti perkara ini secara lebih mendalam, perbincangan akan memberi tumpuan kepada langkah-langkah yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan swasta dalam membangun sektor tangkapan yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu perusahaan secara kecil-kecilan dan perusahaan secara komersial. Selanjutnya, perbincangan mengenai keberkesanan langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut juga akan turut dibincangkan. Perusahaan Perikanan Tangkapan di Negara Brunei Darussalam NBD merupakan sebuah negara Asia Tenggara yang terletak di pesisiran pantai barat laut Pulau Borneo, menghadap Laut China Selatan. Keluasan keseluruhan NBD hanya 5,765 kilometer persegi dan 5,270 kilometer persegi daripadanya merupakan tanah daratan. NBD bersempadan dengan Malaysia (Sarawak) sepanjang lebih kurang 381 kilometer. Kawasan perairan pantainya mempunyai sepanjang 161 kilometer. Sama dengan negara-negara lain, NBD juga mempunyai kawasan zon ekslusif (ZEE) sehingga 200 batu nautika ke luar pantai dengan keluasan kira-kira 38,600 kilometer persegi.2 Daripada keseluruhan keluasan tersebut, setakat ini hanya kira-kira 4,600 kilometer persegi sahaja dapat diterokai (trawlable area). Selebihnya masih belum dapat diterokai kerana perairan tersebut merupakan kawasan perairan yang sangat dalam iaitu antara 800 hingga 3,000 meter.3 Kawasan perairan ini dianggarkan mempunyai sumber perikanan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau Tuaian Maksima Yang Dikekalkan sehingga mencapai 21,300 tan metrik dengan kadar kutipan hasil sebanyak BND$112 juta setahun. Daripada jumlah tersebut sebanyak 12,500 tan metrik sumber demersal dan 8,800 metrik sumber pelagik.4 Dianggarkan lebih kurang 600 jenis spesies sumber perikanan yang terdapat di perairan NBD iaitu 500 jenis sumber perikanan demersal dan 100 jenis spesies sumber perikanan pelagik.5 Antara spesies sumber perikanan 2 demersal ialah kerosi bali (goldband snapper), ungah (mangrove red snapper), beberahan (John’s snapper), pila-pila (Indian halibut), udang harimau (tiger prawn), udang kuning (blue-legged king prawn) dan bakara (spiny lobster). Manakala spesies sumber perikanan pelagik pula ialah tuna sirip kuning (yellowfin tuna), tudak biru (blue marlin), rumahan laki (Indian mackerel), duai hitam (black pomfre), temanong (selar scad), tenggiri (narrowbarred spanish mackerel) dan tongkol (bonito). Kawasan menangkap ikan di kawasan perairan ini dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, di kawasan perairan cetek di muara sungai dan di Teluk Brunei.