Dalam suatu pertandingan, suatu jumlah hadiah berupa wang tunai dikongsi antara tiga pasukan yang mendapat tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga mengikut nisbah 7:5:2. Beza antara jumlah wang tunai yang diterima oleh pasukan yang mendapat tempat pertama dan tempat kedua ialah Rm240? a) hitung jumlah keseluruhan hadiah wang tunai itu .

1

Jawapan

2016-09-14T20:53:12+08:00
7:5:2 - Nisbah tempat pertama, kedua dan ketiga
Nilai bagi nisbah 1 > 7-5 = RM240
                                     2 = RM240
                                     1 = RM240 ÷ 2
                                     1 = RM120
Jumlah keseluruhan hadiah wang tunai > RM120 × (7+5+2)
                                                                  = RM120 × 14
                                                                  = RM1680
Jawapan: RM1680