Adakah ini soalan sejarah kertas 3 untuk bahagian pengenalan?
Jika ya, anda digalakkan salin isi daripada buku teks, begitu juga sehingga soalan 4. Gunakan masa selebihnya untuk fikirkan jawapan bagi soalan KBAT 5 hingga 9.

Jawapan

2016-09-16T10:27:31+08:00
Maksudnya ialah peningkatan kesedaran nasionalisme.