Kemajuan sesebuah negara bukan sahaja terletak kepada kemajuan fizikal semata mata tetapi juga diukur melalui aspek pembangunan insan.hasrat ini boleh dicapai melalui usaha usaha pembangunan insan.

1
saya tidak memahami kehendak soalan...

Jawapan

2016-09-17T11:17:44+08:00
Saya tak tahu..................