Negara kurang penduduk mempunyai sumber yang melebihi keperluan penduduknya. namun negara kurang penduduk juga mempunyai masalahnya sendiri. pilih satu daripada negara yang mempunyai kurang penduduk dan kemukakan pendapat yang sesuai dan boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara tersebut.

1

Jawapan

2016-09-16T16:43:34+08:00
Ngara kurang pnduduk - Malaysia klau xsilap

cra atasi -
Membawa masuk tenaga buruh asing

-Menggalakkan wanita bekerja

-Meningkatkan umur persaraan

-Menggalakkan peningkatan kadar kelahiran

-Pemberian insentif kepada keluarga yang melahirkan ramaianak

-Menyediakan kemudahan perubatan untuk warga tua

-Membina banyak rumah kebajikan
takde panjang lagi ke hmm
ada .. jp
bauk
baik