Jawapan

  • dish
  • Tangan Bantuan
2016-09-16T21:39:33+08:00
POLISI kerajaan sekarang yang menggalakkan ekonomi berasaskan inovasi dan kreatif sangat kena pada masanya. Pada beberapa dekad akan datang, lebih banyak negara akan melangkah ke dalam kumpulan negara-negara maju. Oleh itu pada masa mendatang ini, kumpulan negara-negara maju ini akan menghadapi persaingan yang sengit sesama mereka. Tidak ada cara lain untuk mereka mengatasi atau menonjolkan diri dari segi ekonomi berbanding rakan-rakan mereka yang lain melainkan menggunakan kelebihan inovasi dan kreativiti. Dengan kata lain, faktor inovasi dan kreativiti akan memberi kelebihan atau nilai tambah kepada sesebuah negara untuk bersaing dengan negara-negara maju lain di dunia ini.

Sumber bumi atau sumber asli kita yang semakin berkurang, pengeluaran hasil pertanian dan ternakan yang tidak ekonomik dan persaingan dengan negara-negara lain, membuatkan kita tidak ada pilihan selain dari menyuntik amalan inovasi dan kreatif dalam kegiatan ekonomi dan urusan kehidupan kita bagi menjadikan ekonomi negara kita lebih cekap dan berdaya maju.

Finland telah menunjukkan contoh terbaik kepada kita di mana inovasi dan kreativiti telah memberi sumbangan besar kepada kekuatan ekonomi negara itu. Jenama telefon bimbit Nokia tidak dapat dipisahkan dari kejayaan ekonomi negara itu, ia merupakan hasil inovasi dan kreatif rakyat Negara itu sehingga ia menjadi nama terunggul dan peneraju utama kepada telefon bimbit seluruh dunia. Rakyatnya yang kreatif dan berinovasi telah mencetuskan rekacipta yang mendapat sambutan dan diterima oleh manusia seluruh dunia hari ini.

Tetapi budaya rakyat yang kreatif dan inovasi saja tidak cukup untuk melonjakkan nama dan ekonomi negara tanpa ada kumpulan sokongan yang boleh menzahirkan semua idea yang kreatif dan inovasi ini ke dalam bentuk yang boleh di manafaatkan oleh masyarakat.

Inilah masalah utama yang dihadapi oleh penyelidik dan pencipta di negara kita terutamanya di universiti-universiti tempatan. Kita mempunyai penyelidik-penyelidik yang kreatif yang telah menghasilkan berbagai produk, penemuan baru dan ciptaan teknologi yang hebat. Tetapi sayangnya tidak ada kemampuan untuk memasyarakatkan semua inovasi dan ciptaan kreatif mereka ini.

Kebanyakan hasil penyelidikan dan ciptaan itu dihasilkan dalam bentuk ‘prototype’ yang digunakan hanya sekadar untuk mempamerkan konsep dan keputusan bagi tujuan memenuhi syarat dalam satu-satu penganugerahan persijilan akademik mereka.

Professor dan penyelidik yang mencetuskan idea dalam menghasilkan ciptaan yang kreatif dan penemuan baru ini bukan sahaja mahu ia tersimpan dalam buku thesis atau kertas kerja, tetapi mereka juga mempunyai hasrat supaya ideanya itu dapat dimanafaatkan kepada orang ramai dalam bentuk yang boleh digunakan.

Seperti terdapat lompang antara pihak penghasil idea yang kreatif dan orang ramai sebagai pengguna. Oleh itu perhatian perlu diberikan dalam hal ini supaya setiap hasil inovasi dan kreatif penyelidik dan professor di universiti-universiti kita dapat dikomersialkan untuk kegunaan orang ramai.

Tentu tidak munasabah kalau kita hanya membiarkan para penyelidik dan pencipta ini membuat semua kerja, dari penghasilan idea hingga kepada peringkat fabrikasi dan pemasaran. Seharusnya mesti ada di universiti-universiti diwujudkan juga unit sokongan yang boleh membantu dalam kerja pembangunan dan fabrikasi kepada idea-idea baru dan kreatif yang dicetuskan itu.

Untuk menjadi negara maju, kita sangat perlukan unit sokongan ini yang sentiasa proaktif, cekap dan berkemahiran tinggi. Dengan itu setiap idea baru yang dicetuskan oleh pencipta dan penyelidik akan serta merta dapat sampai dan digunakan oleh orang ramai tanpa menunggu masa yang lama. Kalau ada senerio seperti ini barulah budaya inovasi dan kreatif itu akan benar-benar membawa manafaat kepada kemajuan dan ekonomi negara kita.

Bayangkan kesukaran yang dihadapi oleh professor di universiti tempatan hendak menulis buku ilmiah di masa ini, beliau terpaksa melakukan hampir semua kerja dengan menggunakan tenaga sendiri, dari kerja menaip, meletak atur dan melukis rajah-rajah. Ini bukan sahaja boleh melemahkan semangat untuk beliau menulis tetapi juga mengambil masa yang panjang bagi menghasilkan sebuah buku. Proses yang meremehkan ini tidak dialami oleh professor di negara-negara maju seperti USA dan Jepun.

Di Jepun misalnya, kalau hari ini ada satu idea kreatif atau ciptaan baru dicetuskan oleh professor atau penyelidik, ia tidak akan mengambil masa melebihi enam bulan untuk ciptaan itu dijual di kedai untuk kegunaan orang ramai. Disinilah pentingnya peranan unit sokongan tadi dalam merealisasikan semua idea kreatif dan inovasi dapat dimanafaatkan dan sampai kepada masyarakat dengan cepat.

Di zaman internet dan komunikasi digital ini, jangka masa yang diambil untuk memasarkan suatu barangan baru bermula dari tercetusnya idea di atas kertas yang melebihi enam bulan, sudah boleh dianggap sebagai idea lapuk atau ketinggalan, apatah lagi kalau terpaksa memakan masa bertahun-tahun.
.