Jawapan

2016-09-16T23:24:05+08:00
 Jia Wen: Eh, Yu Nong! Buat apa kamu di sini? Belum pulang, kah?Yu Nong: Hai, Jia Wen, Jasmine dan Jessie. Belum, saya tidak akan pulang ke rumah selagi saya tidakmenyelesaikan karangan saya ini.Jasmine: Maksud kamu, karangan ‘Kebaikan Aktiviti Kokurikulum’ yang diberi oleh Cikgu Sherrie?Yu Nong: Ya. Saya langsung tidak ada sebarang idea untuk menulis karangan ini. Aduh, penat!Jessie: Jangan bimbang, biar kamilah membantu kamu untuk menghabiskan karangan ini. Jika tak, sayatakut kamu tak dapat balik rumah hari ini.*Keempat-empat kawan itu ketawa*Jia Wen: Tahukah kamu apakah itu aktivti kokurikulum dan berapakah jenis aktiviti ini dibahagikan?Yu Nong: Kegiatan kokurikulum ialah aktiviti di luar bilik darjah. Terdapat banyak jenis kegiatankokurikulum di sekolah. Contohnya, aktiviti badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan danpermainan. Namun, apakah kebaikan kokurikulum?Jasmine: Antaranya kebaikan kegiatan kokurikulum ialahdapat mengisi masa lapang. Dengan menyertaiaktiviti kokurikulum, kita tiada masa untuk bergaul dengan budak-budak nakal atau kacang hantu.Secaratidak langsung akan dapat menghindari diri kita daripada terjebak dengan gejala sosial. Misalnya, jika kitaaktif dalam bidang sukan, kita akan berlatih setiap petang. Oleh itu, kegiatan kokurikulum dapat mengisimasa lapang dengan berfaedah.Jessie: Selain itu, kegiatan kokurikulum jugadapat melatih pelajar menjadi pemimpin. Ada pelbagai jawatan dalam persatuan seperti pengerusi, setiausaha, bendahari, ahli jawatankuasa dan ahli biasa. Apabila pelajar memegang sesuatu jawatan maka kita akan belajar menjadi ketua dan menguruskanaktiviti persatuan. Ahli biasa juga boleh belajar daripada kawan-kawan yang ada jawatan. Oleh hal yangdemikian, dengan menyertai aktiviti kokurikulum, pelajar akan belajar menjadi pemimpin.Jia Wen: Di samping itu, dengan menyertai kegiatan kokurikulum juga kitadapat membentuk disiplin diri.Disiplin sangat penting untuk mencapai kejayaan. Pelajar yang tidak berdisiplin susah untuk berjaya.Contohnya, kita akan dilatih menepati masa, berpakaian kemas dan mematuhi peraturan sama adaperaturan perkhemahan, bersukan dan sebagainya.Yu Nong: Seterusnya, aktiviti ini dapatmeningkatkan ketahanan mental dan fizikal. Marcapada ini, parapelajar akan didedahkan kepada pelbagai aktiviti yang menguji ketahanan lasak diri mereka. Antaraaktiviti yang kerap dilaksanakan untuk membina peribadi individu termasuklah kursus kepimpinan, latihankecergasan dan latihan membina jati diri. Aktiviti sebegini kerap diaplikasikan supaya para pelajar arif tentang kepentingan menjaga keadaan tubuh badan dan juga minda.Jasmine: Pelajar turutdapat menambah keyakinan diri merekamelalui aktiviti kokurikulum ini.Jessie: Kokurikulum menyediakan satu‘medan’yang sesuai kepada pelajar untuk memimpin ataumengetuai sesuatu pertubuhan.Jia Wen: Situasi ini memberikan mereka satu keyakinan terhadap kemampuan mereka dalam aspek-aspek tertentu. Mereka mula menyedari bakat yang ada dan berupaya untuk mengembangkannya serta mengasahnya menjadi sesuatu yang lebih cemerlang lagi seperti memimpin pertubuhan belia, syarikatdan mungkin juga negara.Jasmine: Akhir sekali, kegiatan kokurikulum akanmengukuhkan lagi perpaduan. Setiap persatuan dankelab pasti ada banyak ahlinya.Jessie: Ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dalam aktivitiyang dijalankan, semua ahli akan berkumpul.Jia Wen: Dengan ini, kita boleh berbincang untuk bertukar-tukar pendapat serta bekerjasama dalammelakukan sesuatu aktiviti. Hal ini akan mengeratkan hubungan sesama kita.Yu Nong: Wah, banyak juga faedah kita menyertai kegiatan kokurikulum. Namun, saya berpendapatbahawa pihak sekolah juga hendaklah mengadakan aktiviti yang menarik untuk menggalakkan pelajar menyertainya. Ibu bapa pula hendaklah menggalakkan anak-anak mereka terlibat dengan kegiatankokurikulum. Dengan ini, barulah kita menghasilkan pelajar yang cemerlang.Jasmine&Jessie&Jia Wen: Ya! Kami bersetuju dengan kata kamu!Yu Nong: Terima kasih atas bantuan kalian! Tanpa bantuan kamu semua, tak mungkin saya dapatmenghabiskan karangan ini dalam tempoh masa yang singkat!Jasmine&Jessie&Jia Wen: Sama-sama.
thank you very much.... you helped me
Wah rajinnya