Jawapan

2016-09-17T10:38:32+08:00
Semangat patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. 
Seseorang yang memiliki 
sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut: 
1) Rasa cinta pada tanah air 
2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 
3) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan 
4) Berjiwa pembaharu 
5) Tidak mudah menyerah 
¤ Semangat nasionalisme 
adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Semangat ini mendorong keazaman untuk:Berjuang menebus maruah bangsa.Membentuk masa depan bangsa dan negara.Semangat cinta akan tanah air telah menyebabkan kita berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British bagi membentuk negara yang merdeka dan berdaulat.

MANAKALA1 4 1