Jawapan

2016-09-17T14:01:58+08:00
 luluhawa merupakan satu kumpulan proses yang melibatkan tindakan balas di antara mineral dalam bantuan dengan unsure-unsur iklim seperti suhu, air hujan, fros, angin, tekanan udara dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan turut memainkan peranan terhadap keberkesanan proses-proses luluhawa. Proses luluhawa ini berlaku secara insitu iaitu ia tidak melibatkan sebarang pemindahan atau pengangkutan hasilan yang terluluh.