Encik azman mengumpul 60kg rambutan. Dia menyimpan 2.5kg untuk keluarganya dan menjual bakinya dengan harga rm4.70 sekilogram. Jika sasaran jualannya ialah rm293. Bolehkah dia mencapai sasaran itu? Berikan sebab anda.

1

Jawapan

2016-09-18T19:04:36+08:00
Jisim rambutan yang dijual
= 60kg-2.5kg
= 57.5kg
Harga rambutan
= 57.5kg X RM 4.70
= RM 270.25
Jawapan: Tidak, kerana kurang RM 22.75 daripada sasaran jualannya.

Maaf kalau salah