1)Apakah kegiatan ekonomi negara sejak sebelum merdeka sehingga kini ?
2)Apakah faktor perkembangan ekonomi negara?
3)Apakah kesan perkembangan pesat ekonomi terhadap kemajuan negara?
4)Apakah langkah-langkah yang relevan dan praktikal untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara pada masa hadapan?

1

Jawapan

2016-09-19T18:06:15+08:00
Antara barang-barang yang diminati di Eropah adalah emas, rempah, kain sutera dan the. Pedagang dari Mesir dan Arab membeli barang-barang dari Melaka untuk dijual di Eropah. Keinginan kuasa Eropah untuk meninjau secara lebih dekat dan seterusnya menguasai kekayaan tersebut timbul apabila melihat kemakmuran dan kepesatan ekonomi di samping kedudukan strategik iaitu di tengah-tengah jalan laut timur barat . penjajahan kuasa asing di Tanah Melayu berlanjutan selama 446 tahun, bermula pada tahun 1511 sehingga 31 Ogos 1957 yan melibatkan negara Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun.

Portugis dan Belanda menjajah Tanah Melayu selama 313 tahun. Namun begitu penjajahan mereka di negara kita kurang memberi kesan kepada ekonomi negara kecuali penerusan aktiviti yang telah sedia ada, kerana tidak bertindak untuk mengeksploitasi sumber secara besar-besaran. Pada tahun 1824, Perjanjian Inggeris-Belanda telah membuka era penjajahan British di Tanah Melayu. Bermula pada saat itu berlaku perubahan besar dalam ekonomi hasil daripada campur tangan British ke atas hal ehwal ekonomi, politik dan sosial Tanah Melayu dan sekali gus mengubah struktur ekonomi dan politik Tanah Melayu. Tanah Melayu dikuasai oleh Inggeris tidak melalui kekerasan atau peperangan tetapi melalui sistem diplomasi melalui sistem penasihat. Kuasa pemerintah terlucut sedikit demi sedikit daripada raja yang memerintah.

Sistem Torrens diperkenalkan oleh pihak British bagi membolehkan penguasaan Tanah pertanian, ia akan lebih memudahkan pengeksploitasian sumber kekayaan negara ini. Akibatnya, penduduk tempatan kehilangan Tanah, kerana sebelum ini mereka bebas menjalankan kegiatan pertanian dengan membuka mana-mana Tanah yang belum diteroka. Dengan sistem ini, Inggeris telah berjaya mewujudkan sistem perladangan bagi tanaman getahnya.

Sektor perlombongan beralih tangan kepada pemodal-pemodal Inggeris apabila mereka mempunyai keupayaan modal. Aktiviti perlombongan di Tanah Melayu dikuasai oleh pembesar-pembesar Melayu pada awalnya seperti Long Jaafar dan Ngah Ibrahim di Larut dan Hilir Perak. Namun lama-kelamaan penguasaan mereka menjadi minoriti. Para pemodal Inggeris, melalui agensi telah menguasai lebih 65 peratus daripada jumlah keluaran timah dan lebih daripada 75 peratus kawasan perladangan getah di negara ini pada tahun 1930-an. (lihat Ishak Shaari dan Jomo K.S.,1990:8), dan peratusan ini meningkat sehingga negara merdeka.

ERA KEMERDEKAAN

Era ini meliputi periode transisi, periode kemerdekaan dan periode selepas beberapa tahun kemerdekaan. Rancangan ekonomi yang pertama (RPE 1) atau juga dikenali sebagai Rancangan Malaya ekonomi yang meliputi tahun 1956-60 buat kali pertama diperkenalkan oleh kerajaan. Pada tahun 1956 lembaga kemajuan Tanah persekutuan (FELDA) ditubuhkan bertujuan untuk mengatasi masalah petani yang kekurangan Tanah di samping meningkatkan pendapatan dan kehidupan keluarga petani. RPE2 dilancarkan pada tahun 1991. Namun kedua-dua RPE masih memberi tumpuan kepada sektor pertanian yang merupakan tunjang ekonomi Malaysia pada ketika itu.