Jawapan

2016-09-19T22:14:48+08:00
  1 1.0 Objektif Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang meletakkan perpaduan dan keharmonian antara kaum sebagai salah satu misi utama kerajaan.Oleh itu, isu perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia merupakan suatu topik yang sentiasa dibincangkan secara terperinci oleh kerajaan Malaysia.Perpaduan boleh disamakan dengan perkataan  penggabungan yang membawa maksud “menjadi satu atau persatuan” (“Erti dan Kepentingan Perpaduan Negara,” 2012).Melalu definisi ini, perpaduan nyata merupakan s uatu nilai murni yang wajib dipupuk dalam jiwa setiap rakyat Malaysia demi menjanjikan keamanan dalam  Negara yang berbilang kaum ini. Demi menjamin keharmonian dan perpaduan sentiasa menjadi nilai utama dalam masyarakat, kerajaan telah menubuhkan Kementerian Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat pada tahun 1990 bagi menjalankan aktiviti-aktivi yang memupuk perpaduan. Program-program yang direncanakan oleh kementerian ini bertujuan memupuk nilai-nilai murni yang berasaskan perpaduan masyarakat Malaysia.Walaubagaimanapun, cabaran sentiasa dihadapi sekiranya objektif utama program ini gagal dicapai. Kadangkala, kejayaan dan kesan program-program tersebut hanya akan terhasil dalam jangkamasa panjang. Oleh itu, pelan yang terperinci bagi menjanjikan kejayaan adalah perlu supaya ia tidak gagal di  pertengahan jalan. Antara program yang akan dibincangkan ialah Program Belia, Sekolah Wawasan dan Pelan Integrasi Nasional. Setiap program kerajaan ini akan dibincangkan bagi mengenalpasti kelemahan dan kebaikan serta cara untuk meningkatkan lagi keberkesanan  program-program ini dalam menguatkan perpaduan dan integrasi nasional.