Jawapan

2016-09-20T22:06:29+08:00
Penghijrahan migrasi keluar masuk dari dan ke kawasan destinasi merupakan faktor utama penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri. Bilangan migrasi dalaman di negara ini semakin bertambah disebabkan oleh faktor-faktor penarik migrasi ke kawasan destinasi. Justeru itu, objektif kajian ini adalah untuk melihat pengaruh faktor-faktor makro dalam memberi kesan kepada migrasi masuk bagi beberapa kawasan utama di Malaysia. Dengan menggunakan data panel bagi negeri di zon Utara (Kedah, Pulau Pinang dan Perlis) serta zon barat (Perak, Selangor dan Kuala Lumpur) dari tahun 1980 hingga 2012, hasil kajian mendapati terdapat hubungan jangka panjang yang positif antara pembolehubah migrasi masuk dengan pelaburan domestik bagi negeri Pulau Pinang yang berada dibawah seliaan NCER (kawasan utara. Sementara itu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula dilihat mempunyai hubungan jangka panjang yang positif antara pembolehubah migrasi masuk dengan pelaburan asing.