Jawapan

2016-09-20T23:20:51+08:00
Sudah Terang Lagi Bersuluh , Semakin Hari Kita Semakin Menghampiri Ambang 2020.Keadaan Ini Menandakan Titik Permulaan Pelbagai Cabaran Dan Rintangan Yang Bakal Menghambat Kita Sebagai Rakyat Malaysia.
KUALITI Kerajaan komited melaksanakan transformasisistem pendidikan negara untuk tempoh 15tahun akan datang. Transformasi pendidikanini bermatlamat melengkapkan setiap murid dinegara kita dengan segala kemahiran baharuyang diperlukan oleh mereka untuk merebutpeluang dan menangani cabaran abad ke-21.Dalam usaha kita untuk bersaing dengan negaratermaju di dunia, sistem pendidikan kita perluberupaya melahirkan generasi muda yangberpengetahuan, mampu berfikir secara kritisdan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinanyang mantap dan berupaya berkomunikasidengan berkesan pada peringkat global. Tidakkurang pentingnya, setiap murid di negarakita perlu diterapkan dengan nilai, etika danrasa tanggungjawab sebagai warganegara,agar mereka dapat membuat pilihan yang tepatuntuk diri mereka, keluarga dan negara, sertaberupaya mengharungi dan mengatasi cabaranmasa depan.
esei untuk hidup bersama dengan aman harmoni
sorry