Jawapan

2016-09-21T21:35:26+08:00
Cara melukis sudut 60°:
- Buatlah satu garis yang dinamakan g dengan titik A terletak di garis g.
- Dari A, buat busur lingkaran memotong garis g di B.
- Dari B buat busur lingkaran dengan jari-jari AB
- Kedua-dua busur berpotongam di C
- Tarik di titik A garis lurus melalui titik C
- ∠CAB adalah 60°