Jawapan

2016-09-21T22:32:50+08:00
Saidina Abu bakar, saidina umar bin khattab, saidina utsman bin affan, saidina ali bin Abu talib
2016-09-22T00:28:28+08:00
Abu bakar ,umar ,usman dan ali