Ajaran al-Quran dan hadis merupakan panduan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk manusia. Ia bukan ciptaan atau rekaan manusia. Semua ajaran al-Quran adalah yang terbaik dan yang paling sesuai diamalkan hingga hri kiamat. Tidak ada satu paraturan dan ajaran yang baik melainkan al-Quran dan hadis.
Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda sebagai seorang pelajar hendak memastikan diri anda sentiasa berpegang teguh dengan al- Quran dan hadis ? Huraikan

1

Jawapan

2016-09-23T22:34:38+08:00
Sentiasa membaca dan menghayatinya
1 5 1