Jawapan

2016-09-25T23:50:59+08:00
A)perimeter seluruh darjah: 7 + 7 + 7 + ( 60/360 x 2 x22/7 x 7) + 7 = ???

2016-09-26T00:36:59+08:00
PQ=14cm, T = titik tengah PQ, so PT=TQ=14/2=7cm
RS=SP=PU=7cm
π=22/7

a)
lengkok TU = (60/360)×2×(22/7)×7=22/3 cm

lengkok QR = (120/360)×2×(22/7)×14=88/3 cm

perimeter seluruh rajah = RS+SP+PU+TQ+lengkok TU+lengkok QR
= (4×7)+22/3+88/3
= 194/3 cm

b)
luas QRST = luas PQR - luas PST
= (120/360)×(22/7)×14² - (120/360)×(22/7)×7²
= 562/3 cm²

luas PTU
= (60/360)×(22/7)×7²
= 77/3 cm²

luas kaw. berlorek = luas QRST + luas PTU
= 562/3+77/3
= 213 cm²