Jawapan

2016-09-26T05:45:35+08:00
Kalau Luas, A=1/2(a+b)(c)... kalau Isipadu, V=1/2(a+b)(c)(h)