Jawapan

2016-09-26T14:44:14+08:00
1. Petempatan merujuk kepada tempat manusia tinggal dan berinteraksi antara satudengan yang lain melalui pelbagai aktiviti. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah sepertipertanian, perikanan, perlombongan, pembalakan, perindustrian, perniagaandan perkhidmatan.                                       2. Kebanyakkan petempatan mempunyai saiz dan taburan yang berbeza. Misalnya,petempatan di kawasan kebun kecil berbentuk petempatan berselerak manakalapetempatan yang besar dan padat adalah seperti bandar raya