Sejak tahun 1957, aktiviti ekonomi negarah berkembang pesat daripada bergantung terhadap esksport getah dan bijih timah berubah kepada keluaran sektor perkilangan dan hasil petroleum pada masa kini. Berdasarkan petikan tersebut, buat kajian dan hasilkan sebuah rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan

1

Jawapan

2016-09-27T20:41:33+08:00