Jawapan

2016-09-27T15:54:10+08:00
JENIS DAN TABURAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA DAN NEGARA MALAYSIANegara Malaysia mempunyai pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada pendapatan negara. Jenis-jenis kegiatan ekonomi utama Malaysia ialah industri perkhidmatan,pembuatan, perlombonga, pertanian, pembalakan, dan perikanan. Kegiatan ekonomi ini dobahagikan kepada aktiviti primer , aktiviti sekunder dan aktiviti tertier.
      Aktiviti primer merupakan kegiatan ekonomi di peringkat asas, contohnya aktiviti pertanian. Barangan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dipetik dipasarkan terus kepada pengguna. Aktiviti sekunder melibatkan kegiatan ekonomi yang bergantung pada keluaran daripada sektor primer. Contohnya industri memproses barangan makanan dan industri membuat perabot. Aktiviti tertier pula merupakan jenis kegiatan yang berkait rapat dengan aktiviti primerdan aktiviti sekunder. Contohnya industri perkhidmatan yang merangkumi komunikasi, pengangkutan, kewangan dan pendidikan.