Kehadiran Tuan Booth banyak membawa perubahan kepada penduduk kampung. pada pendapat anda, apakah kebaikan tindakan Tuan Booth membawa perubahan di kampung tersebut? Berikan alasan anda. [Cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil]

1

Jawapan

2016-09-28T22:04:53+08:00
Meningkatkan sumber ekonomi kampung tersebut dengan melaksanakan pertanian.

terdapat warga estet yang dibawa ke kampung sebagai pekerja tuan booth.

jalan raya yang dahulunya berlubang, kini telah di baikpulih kerana lori kerap kali membawa hasil pertanian yg diusahakan tuan booth.
2 4 2