Jawapan

2016-09-29T15:45:01+08:00
1)  2n+10-3

=2n+7

2)   12m-9k-5k+m

=13m-14k