Jawapan

2016-10-01T12:26:11+08:00
4 1/2 ×6 1/2×27 1/2 = 804 / 3 / 8
2016-10-01T12:29:09+08:00
4^1/2×6^1/2×27^1/2= (2²)^1/2×(2×2×3)^1/2×(3×3×3)^1/2
                                = 2×2^1/2×2^1/2×3^1/2×3^1/2×3^1/2×3^1/2
                                = 2^1+1/2+1/2×3^1/2+1/2+1/2+1/2
                                = 2×3^2
                                = 2×9
                                = 18