Jawapan

2016-10-01T22:39:22+08:00
Sumbangan luar bandar kepada bandar


Sumbangan bandar kepada luar Bandar


-Menyumbangkan tenaga buruh

-Membekalkan hasil pertanian

-Membekalkan bahan mentah

-Pusat pengumpul dan pengedar hasil

 pertanian

-Menyediakan pasaran barang kilang dari

 Bandar

-Peluang pekerjaan

-Kemudahan pendidikan

-Perkhidmatan pengangkutan dan

 perhubungan

-Perkhidmatan kewangan

-Perkhidmatan pentadbiran