Jawapan

2016-10-02T11:25:15+08:00
Hubungan diplomatik mempunyai pengaruh yang cukup besar pada sistem politik dan perkembangan politik di suatu negara. Jika suatu negara memutuskan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, tentunya akan ada pertukaran maklumat dengan negara kawanan diplomatik. Bukan bermakna sistem politik yang ada di suatu negara tersebut mempunyai sistem politik yang buruk atau pun lemah. Namun, hubungan diplomatik dapat menyempurnakan sistem politik yang ada di suatu negara. Dengan adanya hubungan diplomatik antara negara yang satu dengan negara lain membuat sistem politik saling terlengkapi. Sistem politik di suatu negara memang seharusnya menjadi sistem politik yang fleksibel, sehingga dapat menerima maklumat atau pun "penyempurnaan" dari pihak yang lain dalam sistem politik di masing-masing negara. Namun, bukan bererti dengan adanya hubungan diplomatik dan adanya pertukaran maklumat yang dianggap sebagai rujukan dunia politik ini dapat merubah seluruh sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianut oleh suatu negara. 
2016-10-02T16:38:36+08:00
-dapat memajukan ekonomi sesebuah negara -dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat -menggalakkan perkongsian teknologi