Jawapan

2016-10-02T15:58:55+08:00
Formula untuk karangan : DiKeMaSeN. Di - diri sendiri, Ke- keluarga , Ma- masyarakat, Se- sekolah dan N - negara. 

contoh pendahaluan:
        
       Dewasa  ini, isu berkaitan dengan ( ISU)  saban waktu diuar-uarkan dalam media massa arud perdana di negara kita. isu (ISU) telah menjadi buah mulut dalam klangan masyarakat. sebagai rakyat malaysia kita perlu memandang berat akan isu ini sebelum nasi menjadi bubur . berikut merupakan ....(kehendak soalan )....

prerenggan isi: 

1) isi (ayat judul)
2) huraian 1 &2  ( ayat huraian)
3) contoh ( ayat contoh)
4) ayat kesipulan kecil ( ayat penegasan )

perenggan penutup;
     
      kesimpulanya, semua pihak perlulah berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk mengatasi/menangani isu ini. semua pihak yang terbabit perlu menjalinkan hubungan kerjasama yang erat untuk memastkan isu berkaitan   (ISU)    yang membabitkan remaja berkurangan bak peribahasa melayu berat sama dipikul ringan sama dijinjing . sekiranya isu ini tidak dibendungg, dengan segera pastinya isu ini akan menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat . diharapkan .... (HARAPAN)....